Tổng quát

Giúp duy trì, cân bằng sức khỏe cho người cao tuổi với các xét nghiệm phù hợp và cần thiết.
1.899.000 đ
Giúp kiểm tra tình trạng sức khỏe toàn diện nhất, với các xét nghiệm cụ thể phù hợp độ tuổi.
1.299.000 đ
Giúp kiểm tra sức khỏe toàn diện và phát hiện các bệnh lý kịp thời ở độ tuổi trung niên.
1.339.000 đ
Giúp đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe và sớm phát hiện các dấu hiệu bất thường.
639.000 đ