H1N1 (Swine Flu) + RSV PCR Qualitative Panel

94499-1

Đây là xét nghiệm in vitro định tính để phát hiện một hoặc nhiều tác nhân vi rút gây bệnh đường hô hấp ở người: Cúm A (Flu A), Cúm B (Flu B), Vi rút hợp bào hô hấp A (RSV A), Vi rút hợp bào hô hấp B ( RSV B), Cúm A – Phân nhóm H1 (Cúm A-H1), Cúm A – Phân nhóm H3 (Cúm A-H3) và Cúm A – Phân nhóm H1(H1pdm09) (Cúm A-H1pdm09) từ dịch hút / gạc mũi họng và rửa phế quản phế nang dịch.

500,000 đ

View collection center
Leave your phone number for a free consultation call!

Overview:

Đây là xét nghiệm in vitro định tính để phát hiện một hoặc nhiều tác nhân vi rút gây bệnh đường hô hấp ở người: Cúm A (Flu A), Cúm B (Flu B), Vi rút hợp bào hô hấp A (RSV A), Vi rút hợp bào hô hấp B ( RSV B), Cúm A – Phân nhóm H1 (Cúm A-H1), Cúm A – Phân nhóm H3 (Cúm A-H3) và Cúm A – Phân nhóm H1(H1pdm09) (Cúm A-H1pdm09) từ dịch hút / gạc mũi họng và rửa phế quản phế nang dịch.

Category:

Infectious/ Contagious diseases

Sample Type:

Nasopharynx/BAL/Sputum Sample