Alpha 1-antitrypsine

A1TFE

1.064.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Phân loại:

Hệ miễn dịch

Loại mẫu:

Phân

Trả kết quả sau:

2 tuần