Chụp Xquang Khớp Vai Nghiêng Hoặc Chếch

37844-8

140.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Phân loại:

Chẩn Đoán Hình Ảnh