SARS-CoV-2 Test Nhanh

94558-4S

Xét nghiệm phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2 là xét nghiệm đáng tin cậy để phát hiện định tính sự hiện diện của SARS-CoV-2 có trong dịch mũi, hầu họng. Đây là xét nghiệm đơn giản, dễ thực hiện, nhanh chóng nhưng độ nhạy và độ đặc hiệu thấp hơn so với phương pháp Real time PCR

140.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Tổng quan:

Xét nghiệm phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2 là xét nghiệm đáng tin cậy để phát hiện định tính sự hiện diện của SARS-CoV-2 có trong dịch mũi, hầu họng. Đây là xét nghiệm đơn giản, dễ thực hiện, nhanh chóng nhưng độ nhạy và độ đặc hiệu thấp hơn so với phương pháp Real time PCR

Phân loại:

COVID

Loại mẫu:

Mẫu Phết Mũi

Trả kết quả sau:

1 tiếng

Kĩ thuật:

Virus test nhanh