Gói Cúm A (H1N1) + RSV PCR Định Tính

94499-1

Respiratory Panel 1 is a qualitative test for the detection of one or more virus agents of respiratory disease in humans: Influenza A (Flu A), Influenza B (Flu B), Respiratory Syncytial Virus A(RSV A), Respiratory Syncytial Virus B(RSV B), Influenza A – Subtype H1, Influenza A – Subtype H3, Influenza A – H1 Subtype(H1pdm09).

500.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Tổng quan:

Respiratory Panel 1 is a qualitative test for the detection of one or more virus agents of respiratory disease in humans: Influenza A (Flu A), Influenza B (Flu B), Respiratory Syncytial Virus A(RSV A), Respiratory Syncytial Virus B(RSV B), Influenza A – Subtype H1, Influenza A – Subtype H3, Influenza A – H1 Subtype(H1pdm09).

Phân loại:

Nhiễm Trùng/ Truyền Nhiễm

Loại mẫu:

Mẫu Tỵ Hầu/Rửa Phế Quản/Đàm