Trichinella IgM

13923-8

95.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Phân loại:

Khác

Loại mẫu:

Huyết Thanh

Kĩ thuật:

Trichinella spiralis (Giun xoắn) Ab miễn dịch bán tự động