Mycoplasma Genitalium (Viêm âm đạo – niệu đạo)

MGPCR-5

1.519.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Phân loại:

Nhiễm Trùng/ Truyền Nhiễm

Loại mẫu:

Nước Tiểu

Trả kết quả sau:

2 tuần