Nhuộm Zeihl tìm AFB (Mẫu Đàm 2)

79375-2

66.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Phân loại:

Nhiễm Trùng/ Truyền Nhiễm

Loại mẫu:

Đàm

Kĩ thuật:

AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen