PT

34714-6G

Prothrombin là một loại protein do gan tạo ra và là một trong những yếu tố đông máu. Nếu quá trình hình thành cục máu đông diễn ra chậm,cơ thể sẽ bị mất máu nhiều sau khi bị thương. Ngược lại, hiện tượng tăng hình thành cục máu đông sẽ gây nguy hiểm cho tim, não, v.v.
Xét nghiệm thời gian prothrombin (PT) đo thời gian cần thiết để cục máu đông hình thành.

60.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Tổng quan:

Prothrombin là một loại protein do gan tạo ra và là một trong những yếu tố đông máu. Nếu quá trình hình thành cục máu đông diễn ra chậm,cơ thể sẽ bị mất máu nhiều sau khi bị thương. Ngược lại, hiện tượng tăng hình thành cục máu đông sẽ gây nguy hiểm cho tim, não, v.v. Xét nghiệm thời gian prothrombin (PT) đo thời gian cần thiết để cục máu đông hình thành.

Phân loại:

Máu

Loại mẫu:

Huyết Tương

Trả kết quả sau:

1 tiếng rưỡi

Kĩ thuật:

Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động