aPTT

63561-5G

aPTT là xét nghiệm đo thời gian máu hình thành cục máu đông trong cơ thể. Thông thường, khi mạch máu bị tổn thương, các yếu tố đông máu sẽ kết hợp với nhau theo một trật tự nhất định để tạo thành cục máu đông và nhanh chóng cầm máu. Xét nghiệm này giúp đánh giá hoạt động của quá trình đông máu và thường được sử dụng với các xét nghiệm khác.

60.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Tổng quan:

aPTT là xét nghiệm đo thời gian máu hình thành cục máu đông trong cơ thể. Thông thường, khi mạch máu bị tổn thương, các yếu tố đông máu sẽ kết hợp với nhau theo một trật tự nhất định để tạo thành cục máu đông và nhanh chóng cầm máu. Xét nghiệm này giúp đánh giá hoạt động của quá trình đông máu và thường được sử dụng với các xét nghiệm khác.

Phân loại:

Máu

Loại mẫu:

Huyết Tương

Trả kết quả sau:

1 tiếng

Kĩ thuật:

Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động